Caută

Follow:
  1. FilocaliaMagazin de obiecte bisericești garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către Filocalia – Magazin de obiecte bisericești pentru a trimite Utilizatorului/ Clientului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții etc. numai cu acordul prealabil al Clientului. Furnizarea datelor personale către Filocalia – Magazin de obiecte bisericești nu implică obligativitate din partea Utilizatorilor/ Cumpărătorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita, în mod gratuit, ștergerea lor din baza de date. Orice astfel de cerere/ notificare în vederea ștergerii acestora din baza de date, se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa: comenzi@filocaliaobiectebisericești.ro.

 

  1. Filocalia – Magazin de obiecte bisericești se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția operatorului de marketing direct. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Datorită modului prin care datele cu caracter personal stocate de sistem sunt transmise pe cale electronică, Filocalia – Magazin de obiecte bisericești nu poate fi făcută răspunzătoare în niciun fel de pierderea acestora sau de copierea informațiilor de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, Filocalia – Magazin de obiecte bisericești va lua toate măsurile și va pune la dispoziție toate fișierele necesare organelor competente abilitate să rezolve acest tip de infracțiune.

 

  1. Informațiile furnizate către Filocalia – Magazin de obiecte bisericești sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea produselor oferite, trimiterea de mesaje personalului Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, abonarea la Newsletter, activități de marketing, de publicitate, de dezvoltare și cercetare de piață, de statistică), conform legilor în vigoare. Filocalia – Magazin de obiecte bisericești nu furnizează adresa de e-mail a Utilizatorilor unor terți, nu încurajează spam-ul și nu face publice datele furnizate de Clienții săi fără acordul explicit al acestora.

 

  1. Filocalia – Magazin de obiecte bisericești certifică faptul că respectă drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără:
  2. dreptul de a cere FilocaliaMagazin de obiecte bisericești să vă confirme prelucrarea sau nu a datelor personale, în mod gratuit;
  3. dreptul de a cere Filocalia – Magazin de obiecte bisericești să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
  4. dreptul de a cere Filocalia – Magazin de obiecte bisericești să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor personale;
  5. dreptul de a cere Filocalia – Magazin de obiecte bisericești să înceteze expedierea de mesaje promoționale.

Orice astfel de cerere/ notificare se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa: comenzi@filocaliaobiectebisericești.ro.

 

  1. Filocalia – Magazin de obiecte bisericești nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale. Filocalia – Magazin de obiecte bisericești nu poate fi făcut răspunzător în niciun fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate în scopul precizat în prezentul document.

 

Orice accesare a bazei de date cu informații personale a Utilizatorilor Filocalia, inclusiv orice încercare de acces neautorizat, va fi înregistrată într-un fișier de acces. Fișierele de acces vor face posibilă identificarea de către Filocalia – Magazin de obiecte bisericești a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv legitim, în vederea sesizării organelor competente. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul Site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează Site-ul www.filocaliaobiectebisericesti.ro, va fi considerată o tentativă de fraudare a Site-ului și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au inițiat această acțiune.

Back to Top